Ridebaner

Ved anvendelse af EQUIGROUND ifm. etablering af ridebane, skabes et solidt og plant fundament, som sikrer at toplaget ikke blandes med bærelaget – selv efter mange års intensivt brug.

Opstår der efter mange års brug behov for at skifte toplaget er det ingen sag med EQUIGROUND. Toplaget kan let skrabes af med en maskine uden de underliggende de lag ødelægges.

Beskrivelse af en ridebaneopbygning med EQUIGROUND:

  • Den eksisterende jordoverflade rettes af med et fald til den side hvor afvanding ønskes.
  • Påfør ca. 15 cm, groft grus (2-45 mm diameter) eller tilsvarende (underlaget skal være både bærende og vandgennemtrængeligt).
  • Påfør ca. 3-5 cm, fint grus (2-5 mm diameter). Det ”nivellerende lag”.
  • Installer EQUIGROUND drænriste.
  • Påfør EQUIGROUND drænristene fint grus (2-5 mm diameter) eller tilsvarende.
  • Påfør til sidst ca. 10 cm af det ønskede ridebaneunderlag fx sand.

 

Denne konstruktion med EQUIGROUND skaber et fleksibelt trykfordelende bærelag, hvor regnvand kan sive igennem til det underliggende grove stenlag inden nedsivning eller afløb til omkringliggende arealer.