EQUIGROUND – Hel palle

4.593,50 kr.

EQUIGROUND skaber en stabil og tør overflade på hestefolden, ridebanen eller andre steder du ønsker at være fri for mudder og vandpytter. EQUIGROUND fungerer som skillelag mellem jord og toplag, hvor det knap 4 cm høje armeringsgitter giver perfekt dræning af vand og forhindrer at det anvendte naturmateriale såsom grus og sand ikke synker ned i jorden eller skylles væk.

– Undgå mudder på folden og ridebaner
– Effektiv dræning
– Nem at installere
– High-end løsning til landets bedste pris
– Produceret i Tyskland af højeste kvalitet
– Genanvendelige
– Effektiv jordarmering

Fri fragt ved køb af min. 5 paller.

Ved køb af 10 paller eller derover, send forespørgsel til kontakt@solidground.dk for tilbud.

Ikke på lager

Yderligere produktinfo

UNDGÅ MUDDER

EQUIGROUND er en langtidsholdbar løsning for jord- og græsarmering. EQUIGROUND forhinder at grus, sand og andet toplag synker i jorden eller skylles væk. EQUIGROUND skaber perfekte forudsætninger for dræning af vand og sikrer en løsning der giver din fold og ridebane et flot udseende uden mudder og vand på overfladen.

HOLDBART HESTEHOLD

EQUIGROUND skaber de bedste rammer for hestens hove. Et tørt miljø på folden, ridebanen, i løsdriften og på gangarealerne, er altafgørende for at dine heste undgår bakterielle infektioner som muk, sur stråle og hovbylder.   
Med EQUIGROUND minimeres risikoen for at hesten får forstrækninger, vrid eller i værste fald brækkede ben grundet is eller knoldet og frossen jord.

KLIMA

Klimaforandringerne skaber større usikkerhed for nedbørsmønstret i Danmark. Store og pludselige mængder nedbør kan resultere i oversvømmelser og kan afføde stort afløb af sand og grus fra jordoverfladen. Undgå oversvømmelse og afløb af dyrt naturmateriale ved anvendelse af EQUIGROUND.  
Ved nyetablering at ridebaner eller folde med EQUIGROUND, reduceres mængden af naturmaterialer (grus, sand, mv.) markant. Således spares der både penge og på naturens ressourcer.  
EQUIGROUND er lavet af genanvendeligt plast og vil holde i rigtig mange generationer.

Mål og installation

Højde 3,8 cm

Længde: 64 cm

Bredde: 33

En europalle indeholder 30,8 m2 EQUIGROUND.

Drænristene fra EQUIGROUND er dimensioneret således at de er robuste og kan opsamle store mængder vand, men samtidig sikrer højden på de knap 4cm at der ikke skal bruges så meget materiale (sand, grus mv.) til etablering af laget.

Rengøring

Arealer med EQUIGROUND er væsentligt lettere at holde rent og muge end arealer med bar jord/grus eller mudder. Oplagt anvendelse ses på folde, paddocks eller løsdrift og her rengøres arealerne lettest med spånegreb/pickup. Arealer med EQUIGROUND tåler også at blive skrabet rene af fx en minilæsser.

Folde

EQUIGROUND sikrer tørre og jævne forhold for heste og mindsker risikoen for mug, hovbylder, sur stråle, tabte sko, knusninger, forstrækninger og forvridninger. Desuden mindsker et tørt og solidt underlag risiko og skader og ulykker ifm. håndtering af heste fra jorden.

Beskrivelse af en optimal paddock/fold opbygning med EQUIGROUND:

 • Den eksisterende jordoverflade rettes af. Evt. med et fald til den side hvor afvanding ønskes.
 • Påfør ca. 5 cm, fint grus (2-5 mm diameter). Det ”nivellerende lag”.
 • Installer EQUIGROUND drænriste.
 • Påfør EQUIGROUND drænristene fint grus (2-5 mm diameter) eller tilsvarende.
 • Påfør til sidst ca. 10 cm af det ønskede toplag fx sand.

I tilfælde med meget ler i jordbunden kan der med fordel påføres et drænlag. Påfør ca. 15 cm, groft grus (2-45 mm diameter) eller tilsvarende under det ”nivellerende lag”.

Ridebaner

Ved anvendelse af EQUIGROUND ifm. etablering af ridebane skabes et solidt og plant fundament, som sikrer at toplaget ikke blandes med bærelaget – selv efter mange års intensivt brug. Opstår der efter mange års brug behov for at skifte toplaget er det ingen sag med EQUIGROUND. Toplaget kan let skrabes af med en maskine uden de underliggende de lag ødelægges.

Beskrivelse af en ridebaneopbygning med EQUIGROUND:

 • Den eksisterende jordoverflade rettes af med et fald til den side hvor afvanding ønskes.
 • Påfør ca. 15 cm, groft grus (2-45 mm diameter) eller tilsvarende (underlaget skal være både bærende og vandgennemtrængeligt).
 • Påfør ca. 3-5 cm, fint grus (2-5 mm diameter). Det ”nivellerende lag”.
 • Installer EQUIGROUND drænriste.
 • Påfør EQUIGROUND drænristene fint grus (2-5 mm diameter) eller tilsvarende.
 • Påfør til sidst ca. 10 cm af det ønskede ridebaneunderlag fx sand.

Denne konstruktion med EQUIGROUND skaber et fleksibelt trykfordelende bærelag hvor regnvand kan sive igennem til det underliggende grove stenlag inden nedsivning eller afløb til omkringliggende arealer.

Stier

I tilfælde hvor der ønskes etablering af stier eller vandregange på meget mudrede arealer kan drænristene fra EQUIGROUND blot installeres direkte på jordoverfladen hvorefter der påfyldes med fint grus eller sand.

Andet

Drænristene fra EQUIGROUND kan også anvendes på parkeringsarealer eller områder som er under stor belastning fra tunge køretøjer da de uden problemer kan overkøres. Det er således ikke noget problem at køre wrap ud til foderpladsen eller køre med traktor på folden ifm. fx udmugning. Ved anvendelse på parkeringsarealer undgås dannelse af vandpytter. I tilfælde hvor EQUIGROUND anvendes i kombination med græs sikres det at køretøjer har vejgreb og ikke kører fast efter længere parkering eller i regnvejr.