Stier

I tilfælde hvor der ønskes etablering af stier eller vandregange på meget mudrede arealer, kan drænristene fra EQUIGROUND blot installeres direkte på jordoverfladen hvorefter der påfyldes med fint grus eller sand.